Hoe werken we?

Hoe werken wij?

Ons wijkgezondheidscentrum werkt op basis van het forfaitair systeem, ook wel abonnementssysteem genaamd. Je vindt hieronder meer informatie over dat systeem en wat het inhoudt. Blijf je met vragen zitten, neem dan even contact met ons op. We helpen je graag verder!

Hoe werkt het forfaitair systeem?

 • Door je in te schrijven in ons centrum verbind je je ertoe om telkens je zorg nodig hebt, een huisarts of verpleegkundige van ons wijkgezondheidscentrum te raadplegen. In ruil voor deze verbintenis moet je niet betalen voor je consultatie bij de huisarts of verpleegkundige. Je krijgt geen prestatiebriefje meer en je moet dus niet meer naar het ziekenfonds om je geld terugbetaald te krijgen.
 • Ons centrum ontvangt van het ziekenfonds maandelijks een vast bedrag voor elke patiënt die zich bij ons inschrijft. Dat bedrag wordt bepaald door de zorgen die elke patiënt nodig heeft, afhankelijk van zijn/haar leeftijd, geslacht, sociale status, aanwezigheid van handicap, aanwezigheid van belangrijke chronische ziekten, aanwezigheid van medische condities die veel zorg vragen, …
 • Dit abonnement omvat de betaling van consultaties en huisbezoeken. Medicatie en zogenaamde technische prestaties zoals een bloedafname, hechting… vallen daarbuiten. Deze betaal je zelf, eventueel via de derdebetalersregeling.
 • Als de huisarts je verwijst naar een specialist, wijzigt er niets. Je betaalt de specialist zelf (eventueel via derdebetalersregeling) en je kan het briefje bij je ziekenfonds binnenbrengen.

Zijn er voorwaarden waaraan je moet voldoen?

 • Je woont in het werkingsgebied, m.a.w. je verblijfsadres is in Heist-op-den-Berg, Beerzel of Hulshout.
 • Je schrijft je in in het wijkgezondheidscentrum en ondertekent een contract.
 • Patiënten en medewerkers van het wijkgezondheidscentrum hebben respect voor elke andere medewerker en/of patiënt.
 • We zorgen voor rust in de wachtzaal.
 • Elke diefstal wordt steeds aangegeven bij de politie.
 • Alcohol en/of drugs gebruiken en roken is niet toegestaan in ons centrum.
 • Kom op tijd op je afspraak. Kan je je afspraak niet nakomen of geraak je niet op tijd in het wijkgezondheidscentrum? Niet erg, maar telefoneer even als er iets tussenkomt. Zo krijgen andere patiënten de kans om ons te bezoeken.

In het forfaitair systeem stappen

 • Je inschrijven kan op het onthaal tussen 8.00 u en 17.00 u. Je kan ook een telefonische afspraak maken.
 • Bij je inschrijving in het forfaitair systeem tekenen de zorgverstrekker, het ziekenfonds en de patiënt een contract. Je brengt dus zeker je identiteitskaart en per patiënt 4 klevers van het ziekenfonds mee.
 • Als je nadien een andere huisarts raadpleegt, zal het ziekenfonds deze prestatie niet meer terugbetalen. Je dient voortaan dus steeds naar de huisarts of verpleegkundige in het wijkgezondheidscentrum te komen.
 • Voor de raadpleging door een dokter van wacht (bvb ’s nachts of in het weekend) betaal je steeds zelf het remgeld. Voor een consultatie bij de dokter van wacht in het weekend (dus bij de wachtpost) zal de wachtpost het consult aan het wijkgezondheidscentrum aanrekenen, en betaal jij enkel het remgeld. Voor een consultatie bij de dokter van wacht op weekdagen (dus bij een andere huisarts) zal je volledige bedrag moeten betalen aan de huisarts, waarna wij jou alles behalve het remgeld terugbetalen.

Solidariteit en preventie

Het systeem van forfaitaire betaling laat zorgverstrekkers toe om preventieve en gezondheidsbevorderende acties uit te werken. Zij worden er financieel niet beter van wanneer je ziek bent. Zij hebben er integendeel alle belang bij, ook financieel, je zo gezond mogelijk te houden. Solidariteit speelt in dit systeem een belangrijke rol: de ‘gezonde’ ingeschreven patiënten dragen mee bij aan het budget dat het team kan gebruiken.

Waarom werken we met forfaitaire betaling?

Er zijn verschillende redenen waarom we zo werken. Er is een betere financiële toegankelijkheid voor jou als patiënt. Het is bovendien ook gemakkelijker om samen te werken tussen huisartsen en verpleegkundigen, maar ook andere zorgverleners zoals maatschappelijk werk(st)ers, diëtist(e), kinesitherapeut(e),…. Hierdoor kunnen de taken verdeeld worden, zodat meer mensen tesamen werken aan jouw gezondheid. Dit verbetert de kwaliteit! Als je bijvoorbeeld een chronische ziekte hebt, dan zul je door dit samenwerken beter behandeld kunnen worden.
Er kan ook meer aan preventieve zorg gedaan worden: sommige ziektes kunnen voorkomen worden! Een heel team staat hiervoor klaar in ons wijkgezondheidscentrum. Als patiënt word je hierdoor ook uitgenodigd om een actieve rol op te nemen in de zorg voor je eigen gezondheid.
Ook voor de zorgverleners is het gemakkelijker werken. Hun inkomen ligt vast en wordt niet bepaald door het aantal patiënten dat ze zien. Ze kunnen gemakkelijker en beter taken toevertrouwen aan andere hulpverleners, ze kunnen ook meer tijd maken voor patiënten als dat nodig is. De combinatie van hun werk met hun familiale leven wordt daardoor ook aangenamer.
In België zijn er momenteel meer dan 100 forfaitair werkende (wijk)gezondheidscentra die bijna 3 % van de bevolking verzorgen.
Voor meer info over het forfaitaire systeem verwijzen we graag door naar de website van Vereniging voor wijkgezondheidscentra.

Uit het forfaitair systeem stappen

De eerste drie maanden na je inschrijving kan je niet uitschrijven. Indien je wenst uit te schrijven, kom je langs op het onthaal om je uitschrijving te ondertekenen of je verstuurt een aangetekende brief. Na een wachttijd van 1 à 2 maanden betaalt je ziekenfonds je consultaties bij een andere huisarts voortaan weer terug. Tot die datum moet je nog naar het wijkgezondheidscentrum komen. Daarna kan je zoals voorheen elke huisarts of verpleegkundige buiten het wijkgezondheidscentrum raadplegen. Als je uitschrijving vanuit het ziekenfonds werd bevestigd ontvang je van het wijkgezondheidscentrum nog een bericht met vermelding van de datum van uitschrijving.

Vragen en antwoorden

Moet ik me voor de huisarts en verpleging samen inschrijven?
Inderdaad, het moet voor beiden samen.

Wanneer een gezinshoofd zichzelf inschrijft, worden de andere gezinsleden dan mee ingeschreven?
Elk gezinslid moet apart ingeschreven worden, dit gebeurt niet automatisch. Voor minderjarigen jonger dan 14 jaar is de toestemming en een handtekening van de ouders (voogd) nodig.

Hoe worden kinderen van gescheiden ouders ingeschreven?
Kinderen van gescheiden ouders kunnen ingeschreven worden als ze lid zijn van hetzelfde ziekenfonds als de ouder die zich inschrijft.

Als ik ingeschreven ben in het wijkgezondheidscentrum, kan ik zelf een thuisverpleegkundige vragen?
Neen, van zodra je ingeschreven bent in het wijkgezondheidscentrum, moet je beroep doen op de verpleging van het wijkgezondheidscentrum die je thuis zal komen verzorgen als dat niet anders mogelijk is.

Wat als ik reeds ingeschreven ben in een wijkgezondheidscentrum?
Je moet kiezen bij welk wijkgezondheidscentrum je ingeschreven wil zijn. Vooraleer wij je kunnen inschrijven moet je eerst een bewijs van uitschrijving van het ander WGC hebben en meebrengen.

Kan ik door inschrijving gratis medicatie krijgen?
Neen, de inschrijving in het forfaitair systeem geldt niet voor medicatie, een raadpleging bij de tandarts, een raadpleging bij de specialist of een ziekenhuisopname. Voor medisch materiaal vragen we een kleine bijdrage.

Wat als ik verhuis?
Als je binnen het werkingsgebied verhuist, geef je gewoon je nieuw adres door aan het onthaal.
Verhuis je buiten het werkingsgebied dan moet je dit onmiddellijk aan het onthaal melden, zodat men je kan uitschrijven. Dan word je opnieuw door je ziekenfonds uitbetaald na een raadpleging bij de huisarts of verpleegkundige in je nieuwe woonplaats.

Heb je een klacht over de dienstverlening van wijkgezondheidscentrum?
Dan willen we je vragen om het probleem met de betreffende zorgverlener of de coördinator te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand, dat door een gesprek rechtgezet kan worden.

Blijf je met vragen zitten? Neem gerust even contact met ons op. We helpen je graag verder!