Huisarts alle centra (Herentals, Heist-op-den-Berg en/of Geel)

Vacature huisartsen Kempische Wijkgezondheidscentra Herentals, Heist-op-den-Berg en/of Geel

In de Kempen zijn momenteel verschillende initiatieven genomen in het kader van de opstart van een wijkgezondheidscentrum. Ondertussen werken Heist en Herentals in de prestatiegeneeskunde. Kortelings verwachten zij de toelating om in het forfaitaire systeem te werken. Ook in Geel is men met de verkenning gestart. De verschillende wijkgezondheidscentra werken allen onder vzw Wijkgezondheidscentra Kempen en zijn een samenwerking tussen verschillende sociale organisaties uit de sociale sector. Om onze werking verder uit te breiden, zijn we op zoek naar gemotiveerde voltijds of deeltijds beschikbare huisartsen (m/v/x).

Taken en verantwoordelijkheden

 • Medische consultaties en huisbezoeken
 • Preventieve activiteiten
 • Medisch inhoudelijke taken: kwaliteitsverbetering, taakdelegatie uitwerken, gezondheidsprojecten uitvoeren
 • Mee opstarten en opbouwen van de werking van het wijkgezondheidscentrum met andere collega’s van het multidisciplinaire team

Profiel

 • Je bent een erkende en geaccrediteerde huisarts, doordrongen van het belang van Evidence Based Medicine
 • Je werkt graag in teamverband en met verschillende disciplines samen
 • Je staat achter het concept van een wijkgezondheidscentrum
 • Je bent geïnteresseerd in het werken met patiënten uit andere culturen en kansengroepen
 • Je bent bereid om nacht- en weekendwachten op te nemen binnen de georganiseerde lokale wachtdienst
 • Je wil constructief meewerken aan de uitbouw van het multidisciplinair gezondheidscentrum

Wij bieden

 • Een boeiende job in een jong wijkgezondheidscentrum met de mogelijkheid om het wijkgezondheidscentrum mee vorm te geven
 • Een goede ondersteuning op administratief en organisatorisch vlak
 • Een afzonderlijke regeling voor wachtdiensten
 • Een bediendecontract van onbepaalde duur, verloning binnen paritair comité 330
 • Werktijden en start bespreekbaar

Werken in een wijkgezondheidscentrum is vanuit de regelgeving niet cumuleerbaar met het prestatiegericht werken als huisarts (met uitzondering van de wachtdiensten).
Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met:
Kris Van Houdt, Wijkgezondheidscentra Kempen v.z.w., 0494 86 46 76, kris.vanhoudt@wgckempen.be